De landelijke locatie

Op de plek waar vroeger de koeien op stal stonden, is nu de Aardewerkplaats.

Deze werkplaats biedt ruimte voor schildercursussen en workshops.

In overleg kan de ruimte ook gebruikt worden

voor andere activiteiten.

 

BLAUWE SLUIS

Blauwe Sluis wordt voor het eerst vermeld op een kaart van Pieter Sluyter uit 1553.

Uit documenten is gebleken dat de Blauwe Sluis precies op de scheiding lag van de heerlijkheden Zevenbergen en Zwaluwe.

De kaart toont een versterkte woning die werd gebruikt door de Heren van Aremberg om tol te heffen.

Latere documenten geven aan dat er een boerderij over het afwateringskanaal de Reevliet is gebouwd en dienst deed als sluis.

Volgens de overlevering is de naam Blauwe Sluis een afgeleide van de sluis waar de randen afgedekt waren met blauw Belgisch hardsteen.

 

OUDLAND HOEVE

De Aardewerkplaats is gevestigd in de schuur van het  akkerbouwbedrijf ‘Oudland Hoeve’.

Deze boerderij is in 1743 gebouwd door Abraham den Engelsen en is tot op heden in de familie gebleven.

In 1910 nam een dochter het bedrijf over, zij trouwde met Nicolaas Lucas, de buurjongen die schuin tegenover woonde

In de Tweede Wereldoorlog liep de boerderij schade aan het huis en de schuur op. Pas in 1955 begonnen de herstelwerkzaamheden. Toen kreeg de koeienstal waarin de Aardewerkplaats gevestigd is, zijn huidige vorm.

Tot 1960 was hier een gemengd bedrijf gevestigd en stond het vee in deze stal. Na die tijd werden er na een verbouwing aardappelen in bewaard die voor de verkoop bestemd waren.

Vanaf 2002 is de ruimte in gebruik als schildersatelier.